Vai al contenuto principale Vai alla navigazione principale Vai alla navigazione secondaria

Paiamënt dl assëgn de cura
N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Vai pormez ai formulars

Descriziun generala

L'assëgn de cura é na prestaziun economica por porsones nia autosufiziëntes a na moda che ares pois vire sciöche al alda. L'assëgn vëgn paié fora vigni mëis y ma por: 

  • paié les prestaziuns de assistënza y de cura;
  • curì i cosć por l’assiguraziun soziala de parënć che ćiara de porsones nia autosufiziëntes;
  • consintì l’atuaziun de mosöres por la “vita independënta”;
  • contribuì ai cosć di sorvisc dl’assistënza a ćiasa acredità y la sojornanza te strotöres semiresidenziales y residenziales.

L’assëgn de cura vëgn paié fora independentemënter dal paiamënt y dal patrimone dla porsona nia autosufiziënta.

L'import dl assëgn de cura é partì sö te cater livì de cura aladô dl bojëgn de cura dla porsona:

Import dl assëgn de cura
livel de cura ores de bojëgn de aiüt al mëis assëgn de cura al mëis
1 plü de 60 - 120 559,50 €
2 plü de 120 - 180 900,00 €
3 plü de 180 - 240 1.350,00 €
4 plü de 240 1.800,00 €

L'assëgn de cura ti vëgn paié fora ai 25 de vigni mëis sön le cunt corënt dla banca o dla posta dla porsona nia autosufiziënta. 

Condiziuns d’azes

Na porsona nia autosufiziënta mëss:

  • avëi la residënza zënza interuziuns y stabila tla provinzia de Balsan da almanco cin agn
  • o la residënza storica de 15 agn (inće cun interuziuns), mo l’ann dan la presentaziun dla domanda mëssera avëi albü tres la residënza tla provinzia
  • avëi l'autorisaziun de sojornanza CE de dorada lungia sce ara se trata de n zitadin extracomunitar/na zitadina extracomunitara  

Tl caje de minorenns y adulć sot la responsabilité di geniturs mëss i geniturs avëi i recuisić dër descrić.

Terminns

La domanda por l’assëgn de cura vëgn valutada te 30 dis da canche la domanda é gnüda dada jö. Sce le bojëgn de assistënza vëgn reconesciü se crüzia l'Agenzia por le svilup sozial y economich de paié fora le pröm iade l’assëgn de cura, te alplü 2 mëisc. Chësc pröm paiamënt va derevers al mëis do la data de presentaziun dla domanda.

Na domanda de incadramënt nü po impormò gnì presentada n ann do la data dl’ultima valutaziun dl bojëgn de assistënza. Sce la situaziun de sanité de na porsona peiorëia dassënn, vara da presentè la domanda de incadramënt nü inće dan da n ann, cun laprò n zertificat dl mede da chël che al resultëia avisa che la porsona é peiorada.

Le zertificat dl mede ajuntè ala domanda ne po nia ester gnü relascè dan da passa trëi mëisc.

Documënc che vá debojëgn

La domanda (cun le zertificat dl dotur) é da dé jö tl raiun sozial competënt a livel raional competënt o patronat.

Cosć

I doturs de basa po damanè le paiamënt da scrì fora le zertificat.

Referimënt a normes de lege; regolamënc

D’atres informaziuns

Les aspetanzes paiades por ćiarè de porsones te na situaziun de handicap aladô dl art. 3, coma 3 dla lege n. 104/1992, de passa 10 dis de calënder te n mëis da pert de n familiar, vëgn lasciades alsavëi tres na autozertificaziun dl'Agenzia por le svilup sozial y economich. Por chisc mëisc vëgn l'assëgn de cura paié fora aladô dl livel sot chël dl incadramënt.

De plü informaziuns é da ciafè chilò.

Ënt competënt

ASSE Agenzia por le svilup sozial y economich
ASSE Agenzia por le svilup sozial y economich

Unité aministrativa competënta

ASSE Agenzia por le svilup sozial y economich

Misciun

Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan

Telefonn

0471 41 82 87 (Barbara Ebner)

Fax

0471 41 83 29

E-mail

aswe.asse@provinz.bz.it

PEC

aswe.asse@pec.prov.bz.it

Plata internet

http://www.provinz.bz.it/aswe

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui, vëndres: 9.00 - 12.00
Jöbia: 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30

(Atualisá ai: 12/01/2018)