Vai al contenuto principale Vai alla navigazione principale Vai alla navigazione secondaria

Ufize stampa dla Provinzia

L’artist Lois Anvidalfarei dan süa opera "Integra" tl ander de Conturines. (Foto: Matteo Vegetti)

Integra: Istalaziun de Lois Andivalfarei tl ander de Conturines

L’istalaziun gnará inaudada dal artist ladin en sabeda ai 24 jügn. Organisada vëgn la mostra dal Museum Ladin.

Süta: al é dër da mët averda pro i füc dl Sacher Cör

Le Sorvisc forestal recorda che al é dër da mët averda pro i Füc dl Sacher Cör en domënia ai 25 de jügn porvia dla gran süta cun le prigo de medefüc.

Dala Junta: #viajésmart, mosöres por la mobilité sostenibla

Aziuns desvalies tl pachet de mosöres #viajésmart. Le Südtirol sciöche ejëmpl por la mobilité sostenibla, contribuc a chi che investësc tla mobilité eletrica.

Tröpes dles produziuns di films vëgn ince realisades sö por munt. Foto Harald Wisthaler

Dala Junta: finanziamënc por 14 films, retüda de 3,7 miliuns

Aprovaziun dala Junta provinziala por le finanziamënt de 14 produziuns de films y documenars. Le davagn preodü söl teritore é de 3,7 miliuns.

Dala Junta: aprové le Documënt de economia y finanza 2018-2020

La Junta á adoté incö le Documënt de economia y finanza provinzial por i agn 2018-2020: al é la basa por planifiché y atué les ativités dl’AP.

Kanalschacht, in dem die Rohrleitungen mit den Glasfaserkabeln sichbar sind. Foto: LPA/Amt f. Infrastrukturen d.T.

FESR: 7 miliuns de euro implü por l’internet asvelt

L’Ofize Infrastrotöres por les telecomunicaziuns pó s’anuzé dles ressurses FESR por jí inant cun la curida dla rëi dla fira otica tles zones produtives.

Cun la normativa statala nöia dessel gní mioré les condiziuns por i geniturs jogn che fej n laur sciöche profescionisc lëdi (Foto Usp)

Jobs act dl laur autonom: regolamentaziun nöia por la maternité

Le Jobs act dl laur autonom prevëiga mioramënc por la maternité, paternité y ince mosöres ajuntives por les Tagesmütter.

Fin dl ann de scora y scomenciamënt di Ejams de Stat

Por i scolars dla terza mesana y dla cuinta dles scores altes mëtel sëgn man la fasa di ejams de Stat. Por düc i atri él les vacanzes dan porta.

Scora: Löm vërda ala formaziun dles classes y al organich

La Junta provinziala á aprové na delibera che regolamentëia la formaziun dles classes y les dotaziuns organiches tles scores por i proscims trëi agn de scora.

Young & Museum: d’isté debann cun l’abo+ te 55 museums

Young & Museum: d’isté debann cun l’abo+ te 55 museums

Por le terzo ann podará i jogn che á n Südtirol Pass abo+ vijité debann 55 museums tla Provinzia tratan l’isté.

De dles donaziuns dl sanch, te Südtirol n’él 24mile

Tl 2016 él 18.926 porsones che á fat 24.137 donaziuns de sanch. Le debojëgn local é insciö curí, al vëgn lauré sön la sensibilisaziun di jogn.

La sënta dl raiun sanitar de Bornech

Sanité: Bornech y Porsenú, plü liberté pro i doturs de familia

La Junta provinziala á mudé les arees di raiuns sanitars de Bornech y Porsenú. Stocker: “Plü liberté da chirí fora por i paziënc”

Comunicaziun d’oblianza por les slackline sura i 15 metri

La presënza de slackline a n’altëza de sura 15 metri da tera mëss gní comunicada ala Repartiziun Bosć.

Scolines ladines: Surandada di posć ai 19 de jügn a Urtijëi

I posć por les educadësses y colaboradësses dles scolines ladines gnará surandá ai 19 de jügn tla Direziun a Urtijëi.

Ala zerimonia di 25 agn dal apajamënt dl strit podaran ince ti ciaré diretamënter da ciasa dales 10.30 inant

Mattarella y Van der Bellen a Maran, le program dla zerimonia

En domënia ai 11 de jügn sará i presidënc dles Republiches de Talia y Austria a Maran. Le program dla zerimonia por i 25 agn dl apajamënt dl strit.

Inant ala news dl Servisc stampa dla Provinzia Autonoma de Bulsan »